Design sprints voor verandermanagement

Wij zoeken dit in de combinatie; mens, organisatie en technologie. Design sprints helpen jou als ondernemer om verandering concreet en tastbaar te maken!


Bert Boersma

Wat is verandermanagement?

De term verandermanagement is een containerterm. Wat het voor mij betekent is: ‘Het creëren van een veranderende mindset binnen alle onderdelen van de organisatie’. Daar bedoel ik mee dat een verandering die ondernemer uitdraagt ook gedragen wordt door werknemers en in ons geval ook onze klanten. Bij MediaSoep zoeken we dit in de combinatie: mens, organisatie en technologie.

‘Tegenwoordig wordt verandermanagement veel meer beschouwd als een integraal proces waarin tegelijk aandacht nodig is voor de factoren technologie, organisatie(structuur) en mens. Vooral de ‘zachte’ kant van organisaties is lang een ondergeschoven kindje geweest en krijgt nu vaker de aandacht die het verdient. Gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van een verandering. Mens en cultuur zijn essentiële factoren geworden.’ Zo beschrijft managementsite.nl.

verandermanagement mediasoep

Verandering is de enige zekerheid in ons leven.

Wat is een design sprint?

Google heeft design sprints de wereld ingebracht (bron). Een design sprint is een 4- of 5-daags proces om super snel complexe problemen op te lossen en nieuwe ideeën op hun haalbaarheid te toetsen. De grote kracht hiervan is dat, wat normaal maanden werk in beslag neemt, in enkele dagen gerealiseerd kan worden.

Vier basisprincipes voor een succesvolle design sprint:

1 Werk samen, alleen

Je gaat samen aan de slag. Geef wel iedereen voldoende ruimte om zelf met ideeën te komen. Teveel ideeën ontstaan op basis van wie het beste kan lullen.

2 Tastbaar vs discussie

We maken alles tastbaar. Veel schetsen, veel voorbeelden, veel op papier zetten.

3 Beginnen vs gelijk hebben

Beginnen is belangrijker dan gelijk hebben. Stappen maken en doorgaan. Je moet iets hebben om mee aan de slag te gaan. Het hoeft niet helemaal af en perfect te zijn (dat is de kracht van design sprints!).

4 Vertrouw niet op creativiteit

Je hoeft niet heel creatief te zijn om verandering tot stand te brengen en door te voeren. De mooiste plaatjes zijn niet altijd de best werkende plaatjes!

Bovenstaande principes heeft Marc van internetbureau Netvlies mij uitgelegd tijdens een webinar .

"Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen."

- Charles Darwin

Hoe design sprints inzetten voor verandermanagement?

Bij MediaSoep zijn we constant aan het kijken welke aanpak past om snel verandering door te voeren. Design Sprints helpen om binnen een korte periode verandering tastbaar te maken. In veel gevallen begint dit bij de beslissingbevoegden van een (MKB)bedrijf. Zij hebben een bepaalde visie op ondernemen en/of leiding geven en weten dat het bedrijf het nodig heeft om mee te gaan met de digitale wereld. De vraag is vaak. Hoe kan ik dit concreet maken en hoe krijg ik mijn mensen zo ver om mee te veranderen? Mensen zijn van nature namelijk gebaat bij structuur en constanten. Verandering brengt vaak weerstand.

Wij ervaren dat het inzetten van: Tools, zoals dashboarding, een duidelijk positionering, werkgevers én werknemers helpt om verandering teweeg te brengen binnen hun organisatie.
Resultaten en inzichten meetbaar maken helpt om duidelijkheid te creëren en voorkomt het enkel beslissen op (onderbuik)gevoel.

Designsprints in de praktijk

Een designsprint ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Maandag

 • Definiëren van de uitdagingen en oplossingen bedenken
 • Experts erbij betrekken
 • Wat zijn de problemen en uitdagingen?
 • Binnen alle uitdagingen een map maken van de klantreis
 • Niet alles in één keer maar focus op het belangrijkste moment
 • Veel voor jezelf werken
 • Visualiseer wat je in je hoofd hebt
 • Deel je ideeën op het eind van de dag

Dinsdag

 • Keuzes maken en concreet worden
 • Stickers plakken om te stemmen (in stilte)
 • Er ontstaat een soort heatmap naar waar de voorkeur van het team naar uit gaat
 • Tot slot de beslisser laten beslissen
 • Snel en besluitvaardig
 • Je kunt meer risico nemen > out of the box denken
 • Deel ideeën en mix ze tot 1 super idee
 • Voeg het samen tot een storyboard
 • De basis voor het prototype
 • De beslissingen moeten al gemaakt zijn

Woensdag

 • Prototype maken
 • Maak een prototype van een tool, dashboard, innovatie, verdienmodel.
 • Prototype hoeft niet te werken! Fake it till you make it!

Donderdag

 • Prototype testen
 • Snappen medewerkers het?
 • 5x 1-op-1 interview
 • Super leerzaam hoe een gebruiker reageert op jouw idee
 • Sprintteam kan meekijken met de testen
 • Aannames checken (klopt het idee bij de realiteit?)
 • Vaak zie je dat veel dingen nog niet goed genoeg zijn
 • Bij een traditionele manier ga je al bouwen terwijl je nog niet weet of het werkt
design sprint frankwatchting

Visuele indeling van een design sprint Bron

Wij helpen MKB-ondernemers met verandering

De wereld (Ja, ook Friesland en omstreken) verandert! Met design sprints willen wij (MKB) ondernemers helpen handvatten te creëren om duurzaam verandering teweeg te brengen. Ons doel is om de uitdagingen/problemen van jouw bedrijf in kaart te brengen, te snappen hoe de huidige situatie is, en om visueel met oplossingen te komen.