Ondernemers in Friesland innoveer!

De productiviteitsgroei van het MKB in Nederland neemt af.
De noodzaak tot innovatie is groot!


Bert Boersma

Wij merken dat veel MKB ondernemers niet mee kunnen met al het digitale geweld wat op hun afkomt. Hier maken we ons zorgen over, omdat prachtige bedrijven met een grote historie hun bestaansrecht kunnen verliezen! Onlangs verscheen er een 80 pagina tellend rapport dat cijfermatig bevestigde dat het MKB in Nederland in beweging moet komen!  Ons doel is om MKB ondernemers in Friesland en Noord Nederland handvatten te geven voor de digitale, snel veranderde wereld.

"18% van de MKB bedrijven groeit in personeel maar niet in productiviteit"

- Jaarbericht Staat van het MKB 2018

Het valt allemaal wel mee...

De toon van enkele jaren geleden dat het allemaal wel meevalt is veranderd. Vanuit MediaSoep spreken we met veel ondernemers in Friesland en omstreken. Ondernemers die nu toch wel echt inzien dat wat ze altijd hebben gedaan niet meer opgaat om vandaag de dag succesvol te zijn. Uiteraard blijft de basis van ondernemen hetzelfde. Het verschil zit grotendeels in de mindset en de vermarkting van producten en diensten.

MKB bedrijven moeten groeien door te vernieuwen, door slimmer te organiseren en door volop gebruik te maken van de kansen van nieuwe kennis en technologie. Software en machines worden slim en werken autonoom. Steeds meer technologie verweven met het dagelijkse leven. Snelle groeiers doen aan meer ‘sociale’ innovatie met een focus op organisatie en marketing. Hoe zet je je product of dienst in de markt?

cbs productiviteitgroei mkb

De productiviteitsgroei van het MKB neemt af! De groei van grote bedrijven en start-ups groeit echter fors.

Innoveren is méér dan techniek!

Uit onderzoek blijkt dat technische innovatie slechts 20% van het succes bepaalt. De overige 80% hangt af van de ‘sociale’ innovaties. Hoe blijf ik op de hoogte van innovatie? Wat is de impact van een innovatie op mijn bedrijfsprocessen en medewerkers? Slimme MKB’ers investeren in Data driven ICT’ers. Ook steeds meer ondernemers snappen dat ze gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld sociale media om te leren van hun klanten door hen te betrekken bij productontwikkeling

Innoveren heeft ook met een mindset voor groei te maken. De ‘leven lang leren’ denkwijze zit er nog niet bij elke werknemer én werkgever genoeg in. In een snel veranderende wereld neemt het belang van trainingen en bij- en herscholing alleen maar toe.

Gevolgen als je niet meegaat

Voor MKB managers is het stellen van, en sturen op basis van doelen nog een groot verbeterpunt. Het gevolg van géén goed verhaal naar buitenwereld te hebben is dat potentiële klanten en werknemers misloopt. Potentiële klanten weten niet zo goed waarom ze bij jouw bedrijf iets moeten afnemen en waarom niet bij een vergelijkbare aanbieder met een goed verhaal en/of die goedkoper en sneller is.
Het werven van personeel wordt steeds lastiger.

Het vinden van personeel is lastig…

Je product/dienst wordt te duur doordat je geen stappen maakt in productiviteit / efficiëntie. Een mogelijk gevolg is dat je moet saneren in je personeel omdat de omzetten tegenvallen. Of andersom dat je extra mensen moet aannemen omdat je bedrijf niet is ingericht op (duurzame) groei. Het vinden van personeel blijkt lastig te zijn voor de MKB ondernemers.

Kortom, je wordt ingehaald door start-ups en/of ondernemingen die wél inspelen op de innovaties die op ons afkomen.

mkb bedrijf personeelstekort

Het personeelstekort stijgt in specifieke markten. Hoe vind je goed personeel?

Hoe begin ik met innoveren?

Vanuit het niks ineens gaan veranderen heeft weinig zin als je niet weet voor wie je het doet en waarom je het doet. Wij stimuleren innovatie door met de 5 volgende onderwerpen aan de slag te gaan:

  1. Bepaal je unieke plaats in de markt.
  2. Zet in op toegevoegde waarde voor je klant.
  3. Maak doelstellingen bedrijfsbreed én meetbaar. Hier hebben wij een slimme methode voor.
  4. Creëer een mindset voor groei
  5. Wees vindbaar voor je potentiële medewerkers en klanten

Samen het avontuur aangaan!

Wij helpen ambitieuze MKB ondernemers in Friesland en door heel Nederland met het (opnieuw) positioneren met de digitale wereld als uitgangspunt. Wat is jouw unieke plek in de markt en hoe voeg jij waarde toe bij je doelgroep?

Een tweede belangrijke uitdaging ligt er voor MKB ondernemers om hun bedrijfsprocessen effectiever in te richten. Wij helpen jou om meer grip te krijgen op deze processen. Er zijn een legio aan kansen en tools die jouw handvatten geven. Wat wij van jou vragen is dat je open staat voor verandering en bereid bent hierin te investeren!

 

Samen de digitale wereld verkennen?

Kom in contact