Maak verandering meetbaar met OKR

Doelen stellen om doelen te stellen? Of doelen stellen met een groter (eind)doel. Waar wil je naartoe als onderneming?


Bert Boersma

Verandering vraagt van bovenaf in de organisatie om verandermanagement modellen. Jorrit liet mij een tijdje geleden een filmpje zien over OKR. ‘Kijk Bert een model waarmee we verandering en doelen stellen meetbaar kunnen maken. Het komt vanuit Google dus het moet wel werken!’. Zodoende zijn we sinds enkele maanden bij MediaSoep aan het experimenteren met OKR. We beginnen bij het management en willen binnen enkele maanden OKR organisatiebreed inzetten.

Het stellen van doelen helpt om stappen te maken in je persoonlijke ontwikkeling. Het helpt je om te veranderen. Ook op zakelijk vlak werken veel MKB bedrijven met een vorm van (vaak financiële) doelstellingen. Hiervoor zijn verschillende verandermanagement modellen beschikbaar. Denk aan SMART doelen stellen.

Wat is OKR?

De afkorting OKR staat voor Objective Key Results. Je bedrijfsstrategie uitvoeren en draagbaar maken bij je personeel is een grote opgave en vaak vervagen doelstellingen en worden doelen dus niet gehaald.

"Begin with the end in mind."

- Stephen Covey

Wat kun je verwachten van OKR?

Perdoo vat het als volgt samen:

 • Een geweldige werkplek
  • Autonomiteit
  • Eigen inbreng
  • Samenhorigheid
 • Een duidelijk pad naar succes
  • Helderheid
  • Transparantie
  • Focus
 • Je doelen halen
  • Op 1 lijn
  • Structuur
  • Data-geinformeerd

 

Wat is de autonomie?

 • Objective
  • Statements die inspireren en een richting geven
 • Key results
  • Meten de voortgang richting een objective
 • Initiatieven
  • Welk werk moet er gedaan worden om de key results te behalen?

 

 

okr verandermanagement model

Het OKR-model uitgetekend bron: Perdoo

Hoe werkt OKR?

Je begint altijd met je ultimate objective. Waar geloof je in? Dit krijgt in veel organisaties vorm door de missie en visie te combineren in een begrijpelijke zin. Verandermanagement modellen werken het best als ze simpel zijn en breed gedragen worden.

Vanuit je geloof (einddoel) stel je als ondernemer elk jaar een organisatieplan op. Dit worden niet-meetbare doelstellingen die aansluiten bij je einddoel. De volgende stap is om per kwartaal per afdeling/team doelstellingen te bepalen. Om deze te behalen werk je de laatste stap uit. Dit zijn de de daadwerkelijke werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden om je kwartaaldoelstellingen te behalen per team. De kwartaaldoelstellingen sluiten weer aan bij de jaarlijkse doelstellingen. Enzovoorts…

De regels van OKR.

 • Bepaal ze per kwartaal
 • Heb er niet teveel
 • Maak ze transparant (iedereen moet ze kunnen zien)
 • Koppel ze
 • Update elke week of zelfs live
 • Wijs een OKR ambassadeur aan

OKR inzetten als MKB’er?

Onze bevindingen tot dusver zijn dat OKR ideaal helpt om organisatiebreed doelstellingen te bepalen én behalen! Het OKR-model is geschikt voor ondernemers die samen met de medewerkers resultaten willen halen. Dit verandermanagement model draagt bij om mee te kunnen bewegen met alle veranderingen van de buitenwereld én intern!