Ministerie van OCW

Samenwerking met contentpartner. Bouwen en opleveren van van interactieve infographic: Voortgangsrapportage Emancipatie 2020.